Uppdrag
Om- och tillbyggnad

Adress
Götgatan 78

Ombyggnadsår
 2004-2007

Ansvarig
Per Ahrbom

Beställare
Svenska Bostäder

Till projektet