Uppdrag
Om- och tillbyggnad

Adress
Götgatan 78
Ursprungsarkitekt
Paul Hedqvist

Byggnadsår
1959

Kulturklassning
Grönklassat

Ombyggnadsår
 2004-2007

Ansvarig
Per Ahrbom

Beställare
Svenska Bostäder

Till projektet