Uppdrag
Inbjuden tävling 2016

Adress
Vaksalagatan 15, Uppsala

Ursprungsarkitekt
Erik och Tore Ahlsén

Medverkande
Pär Ahlbom, Maria Angantyr, Per Ahrbom, Paul Kvanta, Semina Papadopoulou

Beställare
Uppsala kommun

Till projektet