Dramatens nya lyftplattform invigd

I mitten av februari invigdes Dramatens nya lyftplattform i stora trappan vid huvudentrén mot Nybroplan. Plattformen möjliggör att alla besökare och anställda nu kan välkomnas till samma entré. Ahrbom & Partner har varit ansvariga arkitekter för den innovativa lösningen, som fungerar så att trappstegen ”sänks ned” och bildar en plattform som lyfter besökaren. Runt plattformen finns värn som fälls upp som skydd under färd. När lyftplattformen inte används blir den en beträdbar och helt integrerad del av trappan. Projektet utgör en av ett flertal tillgänglighetsfrämjande insatser på Dramaten som Ahrbom & Partner arbetar med i såväl publika delar som backstage.

Läs mer om tillgänglighetsarbetet på Dramaten här.