Kulturhuset vinnare av Glaspriset 2022

Vi har den stora glädjen att meddela att Kulturhuset har tilldelats Glaspriset 2022!

Glaspriset delas ut av Glasbranschföreningen till ett projekt där användningen av glas har bidragit till att uppfylla arkitektoniska, funktionella, innovativa och hållbara kvaliteter. Som en del av den stora renoveringen av Kulturhuset ersattes den uttjänta tvåglasfasaden av en ny treglasfasad. Glasbytet föregicks av omfattande studier där ett antal våningshöga fasadprover studerades på plats med avseende på bland annat genomsiktlighet, speglingar och reflexer.

”Tack vare en ambitiös och lyhörd beställare och ett nära och bra samarbete med ACC Glas och Fasadkonsult har det varit möjligt att både förbättra Kulturhusets inomhusklimat och höja personsäkerheten utan att förvanska den ikoniska fasadens originalutseende. Ursprungliga profiler i oxiderad mässing har återanvänts och genom att ersätta de uttjänta glasen med ett mer transparent, järnfritt glas har det varit möjligt att förstärka Peter Celsings vision om genomsiktlighet och öppenhet mot torget och staden. Det känns otroligt roligt att detta projekt uppmärksammas, även om målet har varit att det inte ska synas! ”, säger Pernilla Remröd, handläggande arkitekt.

Juryns motivering:

”Efter femtio års daglig verksamhet behövde den världsberömda byggnaden vid Sergels Torg totalrenoveras och uppdateras i avseende på funktion, energikrav, komfort och personsäkerhet. Hela den norrvända glasfasaden har ersatts med nya våningshöga isolerglas (U-värde 1,0 W/kvmK) efter ett intensivt samarbete mellan konsulter, beställare, entreprenör och antikvariska myndigheter.

Det ursprungliga profilsystemet bestod av stålprofiler klädda med bockad plåt av oxiderad mässing. Dessa märktes upp och återmonterades. Ett flertal provglas monterades och värderades utifrån bland annat genomsiktlighet, kulör, reflexer och speglingar.

Projektet tilldelas Glaspriset 2022 för en oerhört ambitiös och väl genomförd renovering av Kulturhusets ikoniska glasfasad.”

Läs mer om renoveringen av Kulturhuset här.
Läs mer om Glaspriset 2022 här.