Kulturhuset vinner Helgopriset 2023!

Vi är stolta att meddela att Ahrbom & Partners arbete med renoveringen av Kulturhuset har tilldelats Helgopriset 2023! Priset, som delas ut var femte år av Statens fastighetsverk, ges för bästa restaurering eller komplettering av ett äldre byggnadsverk. Projektet färdigställdes hösten 2020 och har inneburit en omfattande renovering av hela byggnaden, som bland annat har försetts med ny fasad och nya tekniska system.

Juryns motivering:

”Vinnaren av 2023 års Helgopris visar att det är möjligt att både skydda och förstärka en värdefull arkitektonisk grundidé genom omsorgsfull och eftertänksam förvaltning av arkitekturens kvaliteter över tid. Ett unikt engagemang, som varat i mer än ett halvt sekel, med osvikligt fokus på att utveckla byggnaden utifrån föränderliga behov utan att förlora den ursprungliga visionen av en arkitektur som är öppen, demokratisk och tillgänglig för alla.”


Karin Svenonius, kulturarvsspecialist vid Statens fastighetsverk och Helgoprisjuryns ordförande beskriver projektet:

”Per Ahrboms och Pernilla Remröds arbete med att tillvarata, rensa och ibland bevara skavanker, och att försiktigt infoga tekniska installationer, vittnar om en ömsint och mogen inlevelse i byggnadens historia och dess förändringar över tid. En besökare i dag anar nog inte vilken möda som lagts ner”.

Läs mer om projektet här.
Läs mer om Helgopriset 2023 här.