På uppdrag av Statens fastighetsverk har Ahrbom & Partner fått äran att vara ansvariga arkitekter för den kommande renoveringen av Universitetshuset i Lund.

Helgo Zettervalls pampiga universitetsbyggnad är centralt belägen vid Universitetsplatsen, omgiven av bl.a. Lundagård, Akademiska föreningen och Domkyrkan. Byggnaden har sedan invigningen 1882 varit en stark och viktig symbol för både Lunds universitetet och Lund som stad och har tagit emot besök från såväl påvar som presidenter samt utgjort fond för otaliga akademiska ceremonier. 

Med utgångspunkt i de kulturhistoriska värdena ska Universitetshuset nu genomgå en varsam renovering som utöver att lyfta den tekniska standarden också syftar till att förbättra tillgängligheten för studenter, anställda och besökare.

Vi är stolta över att meddela att ombyggnaden och restaureringen av Rosenbad har nominerats till ROT-priset 2024!

Arbetet med kvarteret Rosenbad har varit det mest omfattande projektet i Ahrbom & Partners historia. Projektet har bland annat inneburit att det mitt i kvarteret har tillskapats en ny byggnadskropp som innehåller de fyra sammanslagna byggnadernas centrala kommunikation. Restaureringsideologiskt har vi arbetat efter en princip där vi framhäver de fyra husens individuella karaktärer.

ROT-priset instiftades av Stockholms Byggmästareförening 1990 och är ett årligt pris som delas ut för att främja ombyggnation i Stockholm. Priset ges till det projekt där beställare, arkitekt och byggentreprenör bäst tillvaratagit byggnadens särdrag och kvaliteter. Vinnaren av ROT-priset 2024 tillkännages den 17 maj.


Läs mer om projektet här.

Läs mer om ROT-priset här.

Vi söker en erfaren och engagerad BIM-samordnare för att stärka vårt team inom om- och tillbyggnadsprojekt. Du kommer att spela en central roll i att säkerställa en smidig och effektiv implementering av BIM i våra projekt.

Ahrbom & Partner är specialiserade på om- och tillbyggnader i kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Sedan starten 1999 har vi byggt upp en unik kunskap kring hur vi kan utveckla och förädla vår gemensamma, byggda miljö.
 
Arbetsuppgifter:
·        Ansvara för samordning och implementering av BIM i projekt.
·        Skapa och underhålla BIM-modeller för att stödja designprocessen.
·        Samarbeta med arkitekter, byggnadsingenjörer och övriga teammedlemmar för att säkerställa korrekt och effektiv användning av BIM.
·        Utföra kollisionskontroller och lösa konflikter inom BIM-modellerna.
·        Delta i möten med olika intressenter för att kommunicera och förklara BIM-processen.
 
Krav:
·        Minst 3 års erfarenhet som BIM-samordnare i större ombyggnadsprojekt.
·        Erfarenhet av ett större projekt från början till slut, gärna i Revit.
·        Vana att hantera punktmoln.
·        Erfarenhet av granskning och samordning av projekt med t.ex. Bluebeam eller Dalux.
·        Erfarenhet av kollisionskontoll med t.ex. Navis works eller Solibri.
·        Utbildning som arkitekt eller byggnadsingenjör.
·        God kommunikationsförmåga och förmåga att samarbeta i team.
·        Bidra till utveckling och dokumentation av kontorets digitala arbetssätt.
·        Vana att utbilda, instruera och handleda medarbetare är meriterande.
·        Erfarenhet av att arbeta med kulturhistoriskt värdefulla miljöer är meriterande.
 
Anställningsvillkor:
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Startdatum: Omgående
Lön: Enligt överenskommelse
Plats: Ahrbom & Partner, Skeppsbron 44, Stockholm 

Ansökan:
Skicka din ansökan, CV och eventuella referenser till info@aop.se
Märk ämnesraden: BIM-samordnare
Om du har frågor kontakta Pär Ahlbom: par.ahlbom@aop.se

Ansökningar behandlas löpande.

I mitten av februari invigdes Dramatens nya lyftplattform i stora trappan vid huvudentrén mot Nybroplan. Plattformen möjliggör att alla besökare och anställda nu kan välkomnas till samma entré. Ahrbom & Partner har varit ansvariga arkitekter för den innovativa lösningen, som fungerar så att trappstegen ”sänks ned” och bildar en plattform som lyfter besökaren. Runt plattformen finns värn som fälls upp som skydd under färd. När lyftplattformen inte används blir den en beträdbar och helt integrerad del av trappan. Projektet utgör en av ett flertal tillgänglighetsfrämjande insatser på Dramaten som Ahrbom & Partner arbetar med i såväl publika delar som backstage.

Läs mer om tillgänglighetsarbetet på Dramaten här.

I november 2023 utkom Per Ahrboms bok ”Historien om Kulturhuset” på Carlsson Bokförlag. Per Ahrbom, som bistod Peter Celsing när Kulturhuset ritades, har allt sedan färdigställandet 1974 medverkat till att både utveckla och bevara den brutalistiska pärlan. I boken berättar han om det mäktiga husets egenartade historia; från tillkomsten och inhysningen av Sveriges riksdag till den omfattande och flerfaldigt prisbelönta renoveringen som färdigställdes 2020, med Ahrbom & Partner som ansvariga arkitekter. I boken medverkar även Annica Kvint och Martin Rörby med egna texter samt vår fotograf Johan Eldrot med nytagna bilder, bland annat den stiliga omslagsbilden.

Boken finns att beställa här.

Vi är stolta att meddela att Ahrbom & Partners arbete med renoveringen av Kulturhuset har tilldelats Helgopriset 2023! Priset, som delas ut var femte år av Statens fastighetsverk, ges för bästa restaurering eller komplettering av ett äldre byggnadsverk. Projektet färdigställdes hösten 2020 och har inneburit en omfattande renovering av hela byggnaden, som bland annat har försetts med ny fasad och nya tekniska system.

Juryns motivering:

”Vinnaren av 2023 års Helgopris visar att det är möjligt att både skydda och förstärka en värdefull arkitektonisk grundidé genom omsorgsfull och eftertänksam förvaltning av arkitekturens kvaliteter över tid. Ett unikt engagemang, som varat i mer än ett halvt sekel, med osvikligt fokus på att utveckla byggnaden utifrån föränderliga behov utan att förlora den ursprungliga visionen av en arkitektur som är öppen, demokratisk och tillgänglig för alla.”


Karin Svenonius, kulturarvsspecialist vid Statens fastighetsverk och Helgoprisjuryns ordförande beskriver projektet:

”Per Ahrboms och Pernilla Remröds arbete med att tillvarata, rensa och ibland bevara skavanker, och att försiktigt infoga tekniska installationer, vittnar om en ömsint och mogen inlevelse i byggnadens historia och dess förändringar över tid. En besökare i dag anar nog inte vilken möda som lagts ner”.

Läs mer om projektet här.
Läs mer om Helgopriset 2023 här.

Vår grundare och medarbetare Per Ahrbom har tilldelats S:t Eriksmedaljen! Medaljen, som sedan 1938 årligen delas ut av kommunstyrelsen, ges till förtjänta stockholmare under en ceremoni i Stockholms Stadshus. Motiveringen lyder:

Per Ahrbom, arkitekt och värnare av vårt kulturarv

Per Ahrbom är vid 84 års ålder fortfarande verksam arkitekt. Som Peter Celsings medarbetare blev Kulturhuset vid Sergels torg ett livsverk, som han än idag, 50 år senare blir anlitad för att värna och utveckla när verksamhetens behov förändras. Även Stadsteatern – som först inrymde det provisoriska riksdagshuset – bär Ahrboms hand, liksom andra märkesbyggnader i staden.”

Vi har den stora glädjen att meddela att två av Ahrbom & Partners projekt, Kasern II och Charkuteristen 5, har nominerats till ROT-priset 2023!

ROT-priset instiftades 1990 av Stockholms Byggmästareförening för att främja ombyggnadsprojekt i Stockholm. Priset delas årligen ut till det projekt där juryn anser att beställare, arkitekt och byggentreprenör bäst har tillvaratagit byggnadens särdrag och kvaliteter. Vinnaren av årets pris tillkännages 12:e maj 2023.

Läs mer om ROT-priset och de nominerade projekten

Läs mer om Kasern II

Läs mer om Charkuteristen 5

I samarbete med Familjebostäder har Ahrbom & Partner ritat Framtidens hus i Rinkeby. Projektet syftar till att skapa möjligheter till en meningsfull fritid, arbete och studier för ungdomar mellan 16 och 19 år. I de nyrenoverade lokalerna finns nu en fullt utrustad musikstudio, ateljé, studierum, ett kök för kurser i matlagning, podcaststudio och en större sal som kan användas för dans, yoga, föreläsningar och filmvisning.

Ahrbom & Partner har tagit fram koncept för- och projekterat ombyggnaden av lokalen, som med sina innerväggar av betsad plywood, en livfull fönstersättning och kulörer relaterar till systerverksamheten i Husby.

Statens fastighetsverk har utsett Ahrbom & Partners Ninna Pihl till ny husarkitekt för Tovetorps Zoologiska Forskningsstation. Vid anläggningen, som är belägen sydväst om Vagnhärad i Sörmland, bedriver Zoologiska institutionen vid Stockholms universitet undervisning och forskning inom ekologi och etologi. På området finns en rad byggnader från olika tider med olika funktioner, däribland Gammelgården – en parstuga från 1700-talet. Anläggningens senaste tillskott är en aula med plats för 90 personer som stod färdig 2009. Husarkitektuppdraget är personligt och varar i tre år, med möjlighet till förlängning i ytterligare sex år.

”Jag blev så glad över detta förtroende. Platsen mitt i Sörmland med byggnaderna från olika tider, med olika historia liksom verksamheten är intressanta och värdefulla. Det blir spännande att utforma rollen i samverkan med SFV och Tovetorp, som inte tidigare haft någon husarkitekt. Jag ser också fram emot att arbeta med kommande projekt tillsammans med kollegor på Ahrbom & Partner och projektgruppen.”, säger Ninna Pihl.

Idag slår Eskilstuna tingsrätt upp dörrarna till sina nya lokaler i Myntverkets före detta fabrik i centrala Eskilstuna. Ahrbom & Partner har på uppdrag av Stenvalvet AB ansvarat för om- och tillbyggnad av Gunnar Öhrströms anläggning från 1973. Läs mer om projektet här.

Den tillfälliga hiss som finns på plats vid Dramatens entré från Nybroplan sedan i december förra året kommer att ersättas med en permanent lösning. Ahrbom & Partner ansvarar för framtagandet av en diskret, integrerad lyftplattform där en del av trappan vid behov bildar plattformen. När plattformen inte används fungerar och ser trappan ut som vanligt. Den nya permanenta lösningen beräknas vara på plats i början av 2023.

Läs mer om Dramatenhusets tillgänglighet här.

Ahrbom & Partners grundare Per Ahrbom har tilldelats Samfundet S:t Eriks belöningsplakett 2022 för sitt mångåriga och betydelsefulla arbete med många av Stockholms ikoniska byggnader. Samfundet S:t Erik bildades 1901 i syfte att verka för värdefulla miljöer i Stockholm och tillvarata historiska och konstnärliga krav vid stadens omdaning och utveckling. Prisutdelningen skedde i anslutning till det högtidliga årsmötet i Börshuset i Gamla Stan.


Juryns motivering:
”För att han i en rad av Stockholms märkesbyggnader utfört renoveringar med respekt för ursprungliga kvaliteter, ofta i kombination med skickligt utförda tillägg som underordnar sig den befintliga byggnaden och som samtidigt har hållbarhet i fokus. I kulturhistoriskt värdefulla byggnader som Stockholms Rådhus, KTH:s bibliotek och Skatteskrapans omvandling till studentbostäder har Per Ahrbom tillsammans med sina medarbetare skapat goda miljöer för dagens och framtidens stockholmare. För Kulturhuset, som han en gång varit med om att rita, och nu varit ansvarig arkitekt för den nyligen avslutade renoveringen har ”bara det som behöver ändras” åtgärdats. Per Ahrboms uthålliga gärning visar hur betydelsefull en modig och kompetent arkitekt är för att en byggnads särpräglade arkitektur ska fortleva i förändringen.”

Vi har den stora glädjen att meddela att Kulturhuset har tilldelats Glaspriset 2022!

Glaspriset delas ut av Glasbranschföreningen till ett projekt där användningen av glas har bidragit till att uppfylla arkitektoniska, funktionella, innovativa och hållbara kvaliteter. Som en del av den stora renoveringen av Kulturhuset ersattes den uttjänta tvåglasfasaden av en ny treglasfasad. Glasbytet föregicks av omfattande studier där ett antal våningshöga fasadprover studerades på plats med avseende på bland annat genomsiktlighet, speglingar och reflexer.

”Tack vare en ambitiös och lyhörd beställare och ett nära och bra samarbete med ACC Glas och Fasadkonsult har det varit möjligt att både förbättra Kulturhusets inomhusklimat och höja personsäkerheten utan att förvanska den ikoniska fasadens originalutseende. Ursprungliga profiler i oxiderad mässing har återanvänts och genom att ersätta de uttjänta glasen med ett mer transparent, järnfritt glas har det varit möjligt att förstärka Peter Celsings vision om genomsiktlighet och öppenhet mot torget och staden. Det känns otroligt roligt att detta projekt uppmärksammas, även om målet har varit att det inte ska synas! ”, säger Pernilla Remröd, handläggande arkitekt.

Juryns motivering:

”Efter femtio års daglig verksamhet behövde den världsberömda byggnaden vid Sergels Torg totalrenoveras och uppdateras i avseende på funktion, energikrav, komfort och personsäkerhet. Hela den norrvända glasfasaden har ersatts med nya våningshöga isolerglas (U-värde 1,0 W/kvmK) efter ett intensivt samarbete mellan konsulter, beställare, entreprenör och antikvariska myndigheter.

Det ursprungliga profilsystemet bestod av stålprofiler klädda med bockad plåt av oxiderad mässing. Dessa märktes upp och återmonterades. Ett flertal provglas monterades och värderades utifrån bland annat genomsiktlighet, kulör, reflexer och speglingar.

Projektet tilldelas Glaspriset 2022 för en oerhört ambitiös och väl genomförd renovering av Kulturhusets ikoniska glasfasad.”

Läs mer om renoveringen av Kulturhuset här.
Läs mer om Glaspriset 2022 här.

Ahrbom & Partner utvidgade i årsskiftet ägargruppen med tre nya delägare: Johan Ahnborg är arkitekt och har lång erfarenhet av olika typer av projekt, inte minst som husarkitekt för Riddarholmens statliga byggnader och för Kungliga Konsthögskolans byggnader på Skeppsholmen. Maria Angantyr är inredningsarkitekt och har bland annat arbetat med Stadsmuseet i Stockholm och inredning för Kulturhuset, samt med formgivning av möbler och armaturer. Pernilla Remröd är arkitekt och har erfarenhet från flera omfattande projekt, exempelvis den prisbelönta renoveringen av Kulturhuset och ombyggnaden av Eric Lallerstedts lamellhus ”Spelbomskan” invid Stadsbiblioteket. Johan, Maria och Pernilla är mångåriga medarbetare som starkt bidragit till kontorets positiva utveckling och deras erfarenhet och engagemang kommer att bli ett värdefullt tillskott i det framtida strategiska arbetet.

På uppdrag av Skills Academy har Ahrbom & Partner ansvarat för ombyggnaden av en före detta lagerbutik i Sickla till ett inomhusfotbollscenter med fokus på barn och ungdomar. Skills Academys verksamhet bygger på den amerikanska träningsmetodiken Toca, som lanserats i Sverige genom fotbollsikonen Anders Svensson. Verksamheten fokuserar på fotbollsspelarens individuella utveckling genom nya träningsverktyg som bollutkastarmaskiner och så kallade smart targets.

Byggnadens pelarstomme möjliggjorde rivning av alla innerväggar, vilket skapade förutsättningar för anpassning till den nya verksamheten. I lokalen finns nu sex fotbollsstudios med konstgräs, ett gym för prehab/rehab, omklädningsrum, reception, café, personalutrymmen, event- och konferensrum och behandlingsrum.

”Att få jobba med Skills Academy som bidrar till att aktivera ungdomar genom idrott och lek har varit både meningsfullt och roligt. Den största utmaningen i projektet var att optimera den begränsade ytan och skapa ett naturligt flöde i lokalen samt åskådar- och samlingsplatser som interagerar med verksamheten”, säger Christian Eriksson, handläggande arkitekt.

Jernhusens parallella uppdrag för Centralstaden, centralstationsområdet i Stockholm, där vi deltagit i Team KCAP/Neutelings Riedijk Architects/Arcadis/Ahrbom & Partner/Landskapslaget/Iterio, är nu avgjort med Team Foster + Partners/Marge arkitekter/Thornton Tomasetti/Ramböll/LAND arkitektur/Wenanders byrå/TAM Group som vinnare. Uppdragen genomfördes i samarbete med Stockholms stad och Trafikverket. Vi tackar för en god match och gratulerar vinnarna.

Järnvägsområdet fungerar idag som en barriär och stationsområdet upplevs som ödsligt och oattraktivt. Vårt holländsk-svenska multidisciplinära team föreslog en omvandling av området till en destination, ett vardagsrum för staden. Vi har formgivit ett välkomnande finmaskigt nätverk av offentliga rum i tre nivåer, utomhus och inomhus. Området är tänkt för en blandad användning med varierad arkitektur, med en stark urban känsla kombinerad med grönska och vatten. Målet är ett inspirerande, funktionellt och tydligt transportnav med ett mångfacetterat program med handel, gastronomi och kultur – en inbjudande port till staden.

Gatunätet i den historiska stadskärnan dras vidare över området för att binda samman staden över järnvägsspåren. Två starka visuella axlar från norr till söder som utgår från den befintliga järnvägsdalen är centrala i utformningen. En axel blickar från Terminalslingan söderut genom nya Galleria Klara mot Riddarholmen och Riddarholmskyrkans gjutjärnsspira. Den andra axeln förlänger Nils Ericsons torg norrut genom den nya upphöjda Gröna dalen. De trafikerade gatorna förvandlas till sammanbindande, bilfria offentliga platser. Klara torg blir ett nytt centralt torg på platsen för Klarabergsviadukten, och Nils Ericsons plan omvandlas till stadens balkong för kultur och fritid med en strålande utsikt över Stockholms stadshus, den historiska stadskärnan och Riddarfjärden.

Gammalt och nytt möts kring den befintliga stationsbyggnaden och centralhallen, genom vilken den centrala axeln får förbinda det nya grönare Centraltorget med Galleria Klara och de nya stationsfunktionerna. Nya byggnader har anpassats i höjd för att bevara siktlinjer, för att släppa ned solljus och för anpassning till omgivningens skala. Mot Riddarfjärden hålls den nya arkitekturen medvetet låg för att integrera projektet i den befintliga stadsbilden mot Riddarfjärden och för att respektera den ursprungliga stationsbyggnaden, centralhallen och stadshuset.

Beställare: Jernhusen
Program: 150 000 m2 BTA för ny stationsbyggnad, handel, kontor, bostäder m m
Tid: 2021
Designteam:
KCAP, Rotterdam NL
Neutelings Riedijk Architects, Rotterdam NL
Arcadis, Amersfoort NL
Ahrbom & Partner, Stockholm
Landskapslaget, Stockholm Iterio, Stockholm

Med målet att all scenkonst och den kulturhistoriska miljön lättare ska kunna upplevas av alla, har Statens fastighetsverk och Dramaten inlett ett stort arbete med att förbättra Dramatenhusets tillgänglighet. I egenskap av husarkitekt för Dramatens byggnader ansvarar Ahrbom & Partners Lars Johan Tengnér för projektet. I ett första skede prioriteras att tillgängliggöra den publika huvudentrén från Nybroplan för rullstolsburna genom en tillfällig lyftplattform från gatunivå till biljetthallen, samtidigt som en permanent lösning utreds. Från biljetthallen byggs en ny hiss till parkett, där möjligheten till rullstolsplatser dubbleras i antal.

”Roligt och ansvarsfullt att få vara med och utveckla detta fantastiska jugendhus så att Dramaten kan få en ännu större publik att känna sig välkommen”, säger Lars Johan Tengnér.

Även i Dramatens icke publika delar förbättras tillgängligheten. Artistfoajé, loger, repetitionssalar och personalmatsal åtgärdas med bland annat nya trapphissar, ramper, anpassade toaletter och dörrautomatik.

Åtgärderna förväntas vara i funktion till premiären av föreställningen Liv Död Sex Pop den 9 december 2021 och strax därefter kommer också alla ytskikt att vara på plats. Dramatens tillgänglighetsarbete fortsätter sedan med fler scener och lokalytor.

Läs Statens fastighetsverks pressmeddelande här.
Läs Dramatens pressmeddelande här.

Ahrbom & Partner har i tuff konkurrens blivit utvalda att arbeta vidare med utvecklingen av NK-kvarteret i Göteborg tillsammans med beställaren Hufvudstaden. Ur Hufvudstadens pressmeddelande:

”Deras förslag möter våra önskemål på ett kreativt sätt samtidigt som de tagit hänsyn till kulturhistoriska värden, framtidens handel och NK:s identitet. Nu ska vi tillsammans finslipa förslaget i det kommande detaljplanearbetet”.

NK ligger beläget i de historiska delarna av Göteborgs citykärna och består av totalt sex byggnader, där varuhuset utgör de nedre planen och kontor de övre. I uppdraget ingick att gestalta en påbyggnad som bland annat ska ge nya kontorslokaler. En central uppgift har varit att tillmötesgå beställarens önskemål om en utveckling och utbyggnad av kvarteret utan att ge avkall på den historiska läsbarheten, den måttliga skalan i stadsrummet och de stora kulturmiljövärden som finns i kvarteret och omgivningen.

I Riksintressebeskrivningen för området Inom Vallgraven anges just den måttliga skalan som känslig för stora förändringar. En ad­derad volym påverkar oundvikligen skalan och vi har därför under hela processen parallellstuderat upplevelsen i de närliggande gaturummen och upplevelsen på avstånd. Vår utgångspunkt har varit att en tillförd volym ska ha en ytterst begränsad påverkan på den upplevda höjdskalan från de omgivande sidogatorna. Detta uppnås genom att påbyggnadens tre våningar drar sig tillbaka i terrasseringar. På avstånd blir den terrasserade påbyggnaden mer synlig vilket kan motiveras av att den ger något tillbaka till staden i form av attraktiva, allmänna ytor och mötesplatser. Påbyggnaden -den skimrande kronan- gör NK-kvarteret till ett riktmärke i staden, inte minst kvälls- och nattetid. Påbyggnaden ges ett enhetligt fasaduttryck som därmed verkar sammanhållande för kvarteret och blir en tydlig ny årsring.

Vi är naturligtvis stolta över att ha fått detta förtroende av Hufvudstaden och det är med stor glädje och ödmjukhet vi nu ser fram emot den kommande detaljplaneprocessen!

Vi har under året fått ramavtal med Riksdagsförvaltningen för både hus- och inredningsprojekt.

Riksdagen äger sina egna fastigheter på Helgeandsholmen och i Gamla stan. Därutöver äger de ytterligare några bostadsfastigheter för riksdagsledamöterna. Flera av byggnaderna står nu inför omfattande renoveringsarbeten, de är dessutom blåklassade vilket motsvarar kraven för byggnadsminnesförklaring och eventuella ingrepp behöver därför göras med största respekt för de antikvariska värdena.

Vi är naturligtvis mycket stolta och hedrade över att få jobba i dessa enastående byggnader! Under våren har vi bland annat påbörjat en programhandlingsprojektering för en genomgripande ombyggnad av kvarteret Cephalus i Gamla stan. Kvarteret har bevarat medeltida byggnadsdelar mot Västerlånggatan och Storkyrkobrinken medan övriga delar, inklusive den vackra cirkelformade innergården, tillkom i den stora om- och tillbyggnaden som stod klar 1951, arkitekt var Artur von Schmalensee. I vårt uppdrag ingår också inventering av möbler och inredningar.

Ahrbom & Partners arbete med renoveringen av Kulturhuset har nominerats till European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award 2022!

Om priset: ”The Prize objectives aim at promoting and understanding the significance of quality and reflecting the complexity of Architecture’s own significance in terms of technological, constructional, social, economic, cultural and aesthetic achievements.”

Läs mer om projektet här.

Det Kasper Salin-prisade Kulturhuset har utsetts till en av finalisterna i tävlingen Årets Stockholmsbyggnad 2021. Juryn har utsett tio finalister och vinnaren koras genom en öppen omröstning här , som pågår till och med 27 maj. Det vinnande projektet presenteras 15 juni.

Juryns kommentar: ”En respektfull och skicklig upprustning som ytterligare lyfter fram Kulturhuset som en unik mötesplats i Stockholm. Ett projekt med ett pietetsfullt förhållningssätt till byggnadens ursprung och bevarande.” Till projektet.

Vi har den stora glädjen att meddela att Kulturhuset har tilldelats Kasper Salin-priset 2020!

Vi är hedrade över att juryn har valt att uppmärksamma och prisa vårt arbete med denna fantastiska byggnad. Projektet färdigställdes hösten 2020 och har inneburit en omfattande renovering av hela byggnaden, som bland annat har försetts med ny fasad och nya tekniska system.

En viktig del av vårt arbete har utgjorts av att identifiera och skala bort tillägg som har gjorts under åren och som inneburit förvanskningar och begränsningar av den öppenhet och tydlighet som präglade projektets grundläggande idé. Parallellt med restaureringen av befintliga interiörer, ytskikt och platsspecifika konstverk har vi även utvecklat ett nytt besökscenter i direkt anslutning till Sergels torg, samt uppdaterat välbesökta Rum för barn. 

”Vi är naturligtvis mycket glada och hedrade över att Kulturhuset har tilldelats Kasper Salin-priset 2020. Det har varit en ovanligt stor satsning på kultur, arkitektur och hållbarhet, som verkligen ligger rätt i tiden. En 50-årig, hårt sliten ikon, har restaurerats och fått nytt liv för ytterligare minst 50 år. Vi hoppas ha stärkt Kulturhusets arkitektur- och kulturhistoriska värden samtidigt som nya tillägg fullföljer Peter Celsings vision om största möjliga öppenhet mot torget och mot staden”, säger Per Ahrbom, ansvarig arkitekt.

Juryns motivering:
”Vinnaren representerar betydelsen av en kvalificerad arkitekts närvaro över tid, där ombyggnaden utgör ett crescendo i en ständigt pågående process. Att tillåta estetisk spretighet och bara ändra det som behöver ändras kräver mod, skicklighet och kompetens. Utan att kompromissa kring ursprungsbyggnadens värden har arkitekterna med hög kvalitet revitaliserat betydelsen av öppenhet, föränderlighet och publik närhet.”
Se och läs mer om projektet här.

Vårt projekt Kv Daedalus i Gamla stan har utsetts till en av tre finalister till priset Årets Bygge 2021 i kategorin Renovering! Det blåklassade kvarteret, som ursprungligen anlades i början av 1600-talet, har genom århundradena genomgått en mängd förändringar och ombyggnader. På grund av omfattande sättningar inleddes 2015 arbetet med att grundförstärka hela kvarteret. I samband med detta beslöt Stadsholmen att även renovera kvarterets lägenheter och lokaler. Med fokus på att bevara arkitektoniska och kulturhistoriska värden har Ahrbom & Partner medverkat i samordningen av de nya tekniska systemen och ansvarat för den interiöra och exteriöra renoveringen. Priset delas ut av Magasinet Byggindustrin och vinnaren tillkännages 18 mars.
Se projektet här

På uppdrag av Castellum har Ahrbom & Partner fått äran att utveckla Ralph Erskines 50-talsklassiker Charkuteristen 5 i Slakthusområdet i södra Stockholm. Kontors- och industrifastigheten, som ritades åt grossistfirman Möller & Co. och invigdes 1955, är en del av den pågående omdaningen av området som syftar till att utveckla en levande stadsdel där bostäder, handel, kultur och företagande samexisterar.

”Vi är verkligen glada över att få möjlighet att utveckla Erskines ikoniska byggnad i Slakthusområdet. Huset har en materialrik grundpalett, där vi vill lyfta fram dess grundkvaliteter och samtidigt skapa kontorslokaler utifrån dagens krav och behov.Byggnaden är blåmärkt enligt Stadsmuseets klassificering och vår ambition är återanvända så mycket som möjligt av det högkvalitativa originalmaterial som finns både interiört och exteriört. Samtidigt kommer husets användbarhet öka när vi förbättrar klimatet, tekniken, akustiken och tillgängligheten. ”, säger Emilia Öster, ansvarig inredningsarkitekt.

Nu startar de parallella uppdragen för Centralstaden – Stockholms centralstation och omgivande område – med Jernhusen som uppdragsgivare, och vi på Ahrbom & Partner är glada och förväntansfulla att vara med.

Vi ingår i ett mycket kompetent team tillsammans med holländska och svenska arkitekter och konsulter. KCAP och Arcadis har arbetat mycket med stationsutveckling, internationellt och i Nederländerna, liksom Neutelings Riedijk Architects, som också är internationellt erkända och mycket kreativa arkitekter. Lanskapslaget, som vi på A&P samarbetat mycket med, och Iterio är bland de främsta i Sverige inom sina områden. Uttagningsprocessen har varit ett mycket givande samarbete, och vi ser fram mot att komma igång med denna utmanande och inspirerande uppgift.

Fyra internationella team är inbjudna till uppdragen:
– KCAP, Neutelings Riedijk Architects, Arcadis, Ahrbom & Partner, Landskapslaget och Iterio
– CF Møller Architects, Elding Oscarson, Warm in the Winter, AJ Landskap och Atkins
– Foster + Partners, Marge Arkitekter, LAND Arkitektur, Thornton Tomasetti, Ramboll, Wenanders och TAM Group
– Snøhetta, 3XN, GXN och ARUP
“Finding the transformation of this station area into a vestibule and living room for the city is a challenge we are enthusiast to take up with such an experienced team,” explains Jeroen Dirckx, urban designer and partner of KCAP Architects&Planners, responsible for master planning and urban design in the project.

Michiel Riedijk from Neutelings Riedijk Architects comments: ’”We are very motivated to turn the future station area into an attractive and sustainable neighbourhood, connected with the historic center, to make the inhabitants of Stockholm even prouder of their city”.
Arcadis a global operating Design and Consultancy organisation providing consultancy services in design, infrastructure, water, environment and buildings underlines “the importance of making a station design with the intrinsic qualities of Stockholm incorporated with a comfortable transition process and resilient future-proof solutions.” 

Ahrbom & Partner, the local Swedish advisor, architect and heritage consultant through architect Lars Johan Tengnér, declares: ”We’re excited to work with the greatest change for the Stockholm central station since Sammanbindningsbanan and the station building from 1871, working with history and present to create the future.”  
“With a deep and passionate relationship to Stockholm we look forward to evolving the area, reclaiming the qualities to the site and make it accessible and eventful for visitors and residents,“ says Emily Wade, Landscape Architect at Landskapslaget.

”We look forward working on overcoming barriers and creating improved movement patterns and city life, and are excited to be involved in ideas for one of Stockholm’s most important places,” states Gunilla Brogren, Regional manager of Stockholm of mobility consultants Iterio AB.
De parallella uppdragen startar i mitten av februari och ska avslutas efter sommaren. Efter de parallella uppdragen vidtar samrådsarbete för utvalt team. Byggstart beräknas till 2026.

Tidigare i höst invigdes Akademiska Hus senaste mötesplats inom life science på Campus Solna – A Working Lab Innomedicum. Ahrbom & Partner har ritat inredningen till den ca 2700 kvadratmeter stora coworking-miljön som utgörs av flexibla arbetsplatser, privata kontor, labb, mötesrum, makerspace och evenemangsutrymmen. ”Material och kulörer har medvetet valts med en idé om brukarupplevelsen. Det är en plats som ska vara lika trivsam som arbetsplats som för ett kort besök.”, säger handläggande inredningsarkitekt Annie Wallér.

Efter en 18 månader lång renovering har Kulturhuset vid Sergels torg återigen slagit upp sina portar för allmänheten. Ahrbom & Partner har varit ansvariga arkitekter för den omfattande renoveringen av byggnaden, som har utgjorts av bland annat restaurering av originalinredning, nya tekniska system och utformning av ett helt nytt besökscenter och café. ”En viktig och spännande aspekt av vårt arbete har bestått av att bevara och återställa samtidigt som det har varit viktigt att realisera Peter Celsings tydliga idé, nämligen att huset ska kunna förändras och utvecklas. Nu ser vi fram emot färdigställande av nya Rum för barn, som öppnar senare i höst!”, säger handläggande arkitekt Pernilla Remröd.

Ahrbom & Partner välkomnar Lars Johan Tengnér som ny medarbetare. Lars Johan kommer senast från Mod arkitekter som han var med och grundade 2016, och har dessförinnan arbetat på bl.a. Murman arkitekter och HMXW arkitekter (tidigare Arkitektkontoret Fråne Hederus Malmström). Statens fastighetsverk utsåg 2015 Lars Johan till husarkitekt för Dramatens byggnader i Kv Thalia och Kv Sjömannen. 2017 utsågs han också till husarkitekt för Artillerigården på Östermalm och till slottsarkitekt för Rosersbergs slott norr om Stockholm.

På uppdrag av Nyfosa har Ahrbom & Partner tagit fram ett förslag till utformning av kvarter J1 och I6 inom detaljplanen för det anrika industriområdet Kopparlunden Syd i centrala Västerås. Vi har även föreslagit en påbyggnad av den kulturhistoriskt värdefulla fastigheten Verkstaden 8 – Arvidverkstaden. Detaljplanens syfte är att skapa en ny levande stadsdel samt att utveckla områdets befintliga kulturmiljövärden. På platsen för Kopparlundens sydöstra utpost föreslår vi ett nytt, cylindriskt parkeringshus, som med sin monumentala skala och repetitiva fasadkomposition svarar mot Arvid-verkstadens likaledes monumentala och rationella fasader.

Ahrbom & Partner har för Statens fastighetsverks räkning ansvarat för ombyggnad och inredning av en lokal med lång historia i centrala Stockholm. Lokalen, som ligger i en fastighet från 1909, hade under 1900-talet genomgått en rad ombyggnader och genom dessa förlorat många ursprungliga kvalitéer. I och med ombyggnaden fungerar nu lokalen som en fullt utrustad och flexibel konferensanläggning där den ursprungliga arkitekturen med sin materiella kvalité och sitt uttryck återigen har fått en framträdande roll.

Tidigare i mars invigdes Naturhistoriska riksmuseets nya skaparverkstad Labbet. Labbet utgör ett nytt upplevelserum där besökaren kan fördjupa sin upplevelse av museet och komma nära dess forsknings- och samlingsverksamhet. Ahrbom & Partner har ansvarat för både ombyggnaden av lokalerna samt Labbets fasta inredning och färgsättning. Den öppna planlösningen, de stora fönsterpartierna och generösa takhöjden skapar ett ljust och flexibelt rum som inspirerar till kreativitet och lärande.

Ahrbom & Partner är arkitekter för Kv Högvakten i centrala Göteborg, som har nominerats till samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda pris – Årets Bygge 2020. Priset delas ut av tidskriften Byggindustrin och syftar till att lyfta fram branschens bäst genomförda projekt. Det historiska kvarteret, bestående av Börsen, Stadshuset, Wenngrenska- och Strömska huset, har genomgått en omfattande renovering både exteriört och interiört. Byggnaderna har bland annat grundförstärkts, utrustats med nya tekniska system och tillgängliggjorts. Wenngrenska husets innergård har glasats över och kontorsytor har gjorts aktivitetsbaserade. Projekteringen inleddes 2012 och våren 2019 stod byggnaderna redo för inflytt. Projektets beställare var Higab.

Som en del av Akademiska Hus nationella coworking-koncept A Working Lab – AWL – har Ahrbom & Partner tagit fram inredning till ett campusnära arbetsplatskoncept där akademi och arbetsliv kan mötas. Konceptet är framtaget i samverkan med Akademiska Hus och lokalt förankrade partners i syfte att stimulera till kreativa och oväntade möten.

AWL-lokalerna, som kommer att finnas centralt på flera campusområden runt om i landet, planeras utöver arbetsplatser erbjuda eventytor, lab, verkstäder, mötesplatser och utbildningsytor beroende på platsens förutsättningar och verksamheternas önskemål. Konceptet hålls samman av användarvänliga brukar- och bokningssystem, kalendarier och medlemskap, samt sammanhållna och rogivande lokaler. Lokalerna kommer delvis att vara föränderliga utifrån medlemmarnas behov.

Ahrbom & Partner har tagit fram koncept för två AWL-miljöer: Universum i Umeå och Campus Solna. Universum öppnar i februari 2020 och blir en plats för innovation i mötet mellan akademi, näringsliv och samhälle som erbjuder fasta och flexibla arbetsplatser, mötesrum och eventyta. Campus Solna öppnar i maj 2020 och kommer erbjuda coworkingytor, kontorsplatser och lab för företag inom Life Science. Läs mer om AWL på www.aworkinglab.se.

På uppdrag av Statens fastighetsverk har Ahrbom & Partner och Lundgaard & Tranberg sedan 2017 arbetat med ett förslag till utformning av en Ny Opera i Operan. Förslaget, som nu är presenterat, lämnades in till stadsbyggnadsnämnden 2019-11-21 för att gå ut på samråd för detaljplan efter årsskiftet. Förslaget innebär att byggnadsvolymen och ytorna för Kungliga Operans olika verksamheter ökar, samtidigt som arbetsmiljön och tillgängligheten förbättras. Även akustiken förbättras, både för publik och utövare på scen. Projektets mål och grundidé – att bygga en Ny Opera i Operan – ska också ses i ljuset av hållbarhet: att bevara och bygga om den befintliga operabyggnaden så att den konstnärliga verksamheten kan fortsätta och utvecklas med ett tidsperspektiv på ytterligare minst 100 år.

I en tillbyggnad av operabyggnaden mot Kungsträdgården ska sex nya salar för konstnärlig verksamhet inrymmas, bland annat en ny scen för barn och ungdom med egen entré från Kungsträdgården, orkesterrepetitionssal, korsal och balettsalar. Den här lösningen ger också Operakällaren möjlighet att bibehålla sin verksamhet. Den ursprungliga huvudentrén mot Gustav Adolfs torg behålls och rustas upp. SFV och Stockholms stad tittar också på utformningen av stads- och parkmiljön runt operabyggnaden för att skapa större öppenhet mot Kungsträdgården och Jakobs torg.

Tidigast möjliga byggstart för en Ny Opera i Operan är 2023 om regeringen säger ja till Statens fastighetsverks hemställan om att genomföra projektet. Renoveringen av en Ny Opera i Operan kräver cirka fyra års evakuering av verksamheterna i byggnaden. Projektet beräknas kunna vara färdigställt under 2027.

När plan 7 i T30 Urban Escape nu blir Microsofts nya hem efter många år i Kista, är alla kontorsplan i den 13 våningar höga byggnaden på Regeringsgatan/Hamngatan i city uthyrda. Ahrbom & Partner, som tillsammans med Lundgaard & Tranberg är ansvariga arkitekter för hela projektet, har även medverkat i alla hyresgästanpassningar. Kindred Group, som förra året flyttade in på plan 9 och 10 fick nyligen utmärkelsen ”Sveriges snyggaste kontor” av tidningarna Fastighetssverige och Lokalnytt. Stort grattis till Kindred Group och till Studio Stockholm, som varit designarkitekter. Tidigare i år tog också AMF Fastigheter hem förstaplatsen i tidningen Fastighetsvärldens utmärkelse ”Årets bästa uthyrning” genom sitt kontrakt med coworkingbolaget WeWork på plan 5 och 6. Vi på Ahrbom & Partner passar på att tacka AMF Fastigheter och Skanska för ett enastående samarbete! Bilden visar Netlights kontor på plan 11.

I samband med den pågående tekniska renoveringen av Kulturhuset och Teaterhuset i Stockholm renoveras även ett antal modulsoffor som ritades av Peter Celsing specifikt för de båda byggnaderna. Stockholms stadsmuseum har genomfört en grundlig inventering av de 232 fåtöljerna som idag finns i huset. Med denna som förlaga har Ahrbom & Partner tagit fram ett förslag på möbleringsplan och färgkombinationer för att åter kunna placera ut så många fåtöljer som möjligt ute i verksamheterna. Ahrbom & Partner är ansvariga arkitekter för hela ombyggnadsprojektet, som väntas färdigställas hösten 2020.

Statens fastighetsverk har utsett Paul Kvanta till ny husarkitekt för regeringsbyggnaderna i Södra Klara i Stockholm. Cirka hälften av byggnaderna i de elva regeringskvarter som uppdraget omfattar är statliga byggnadsminnen. Som förvaltningsstöd och generalkonsult säkerställer husarkitekten att de arkitektoniska, konstnärliga, antikvariska och tekniska synpunkterna tillgodoses samt att kvalitet och kontinuitet uppnås i den löpande omvårdnaden av byggnaderna. Uppdraget är personligt och sträcker sig över tre år, med möjlighet till förlängning i ytterligare sex år. Statens fastighetsverk har upphandlat husarkitekter för totalt ett trettiotal särskilt värdefulla och krävande miljöer.

Med anledning av festivalen Open House Stockholm 4-6 oktober 2019 berättar Ahrbom & Partner genom guidade visningar om arbetet med KTH:s huvudbibliotek KTHB från 1990-talet fram till idag.

Under slutet av 1990-talet ritade Ahrbom & Partner det nya biblioteket på KTH Campus – KTHB – som invigdes våren 2002. Biblioteket, som är beläget i Erik Lallerstedts byggnadsminnesmärkta laboratoriebyggnad ”Byxbenet” från 1917, försågs bland annat med en ny glasad entrébyggnad mot Osquars backe. Projektets bärande idé var att återskapa den ursprungliga laboratoriegård som byggts igen under 1950-talet och därmed också den sekvens av gårdar som var central i det ursprungliga stadsplaneförslaget för KTH. Biblioteket belönades med Helgopriset, ROT-priset och Guldstolen. Efter invigningen 2002 blev KTHB snabbt en populär mötes- och studieplats och har under årens lopp huserat ett stort antal externa evenemang, exempelvis konferenser, presidentbesök och VM i datorprogrammering.

Under 00-talet ökade digitaliseringen av studiematerial, vilket ledde till att det stora behovet av böcker och bokhyllor, som fanns då biblioteket ritades, minskade. Samtidigt ökade behovet av studieplatser, fullvärdiga konferenslokaler och möjligheter till social interaktion. Mot denna bakgrund fick Ahrbom & Partner 2014 i uppdrag att rita ny inredning för biblioteket. Resultatet innebar en genomgripande omgestaltning där KTHB blev en mer socialt inriktad och modern mötesplats. Byggnaden färdigställdes 2016.

Årets upplaga av Open House Stockholm blir den fjärde i ordningen. Festivalen syftar till att involvera allmänheten i stadens utveckling och stimulera intresset för arkitektur och samhällsbyggande. Se www.openhousestockholm.se för mer information och kommande uppdatering om tider för visningar av KTHB.

Ahrbom & Partners om- och tillbyggnadsprojekt Kv Högvakten vid Gustaf Adolfs torg i Göteborg har nu färdigställts. Kvarteret, bestående av Börsen, Stadshuset, Wenngrenska- och Strömska huset, har genomgått en omfattande renovering både interiört och exteriört. Byggnaderna har bland annat grundförstärkts och fasadrenoverats, utrustats med nya tekniska system och tillgängliggjorts. Wenngrenska husets innergård har glasats över och kontorsdelar har ritats om till aktivitetsbaserade ytor. Beställare: Higab

Ahrbom & Partners och Lundgaard & Tranbergs projekt kv Trollhättan 30, Urban Escape, i centrala Stockholm är nu invigt. Passagen mellan galleriagången och Regeringsgatan har öppnats för allmänheten, som nu kan uppleva rymden och den grönskande växtligheten i det tio våningar höga atriet med sina genomsiktliga bjälklag och vinterträdgårdar. Under våren och försommaren pågår inflyttning av hyresgäster till de nio kontorsplanen och allt fler butiker och restauranger mot Regeringsgatan, Hamngatan och Gallerian slår upp sina portar. Beställare: AMF Fastigheter och Skanska

Företagen Aktea och Plan B, som idag delar kontorslokaler på Munkbron 1 i Gamla Stan, har utökat sina lokaler till den intilliggande fastigheten på Munkbron 3. Ahrbom & Partner har ritat inredningen till det nyinvigda aktivitetsbaserade kontoret, vars flexibilitet understöds av zonindelningar och möblering för respektive aktivitet. Projektet innefattar ny inredning med textilier, möbler och armaturer samt ytskiktsrenovering.

Första etappen i Ahrbom & Partners projekt kv Daedalus 5 i Gamla Stan är nu färdig. Kvarteret, vars äldsta delar uppfördes under den senare hälften av 1600-talet, utgörs av sex byggnader placerade i en U-form. Husen inrymmer caféer, restauranger och butikslokaler i markplan och lägenheter på våningsplanen ovan. Trots att grundförstärkningar genomfördes i början 1970-talet hade nya sättningar uppmärksammats, vilket ledde till att man 2015 inledde arbetet med ytterligare förstärkande åtgärder. Ahrbom & Partner har medverkat i samordningen av byggnadernas nya tekniska system och ansvarat för ytskiktsrenoveringen av lägenheter och lokaler, där även kök och badrum har bytts ut. Nu har de tre första byggnaderna mot Lilla Nygatan färdigställts och arbetet med tre återstående husen fortsätter. Beställare: AB Stadsholmen

Botanhuset ingår i Naturhistoriska riksmuseets komplex på Norra Djurgården i Stockholm och byggdes ursprungligen för museiverksamhet, forskning och förvaring av samlingar. Byggnaden ritades av Axel Anderberg i nationalromantisk stil och stod klar 1916. Under 1970-talet stängdes byggnaden för allmänheten och används sedan dess för samlingar samt för forskning inom fanerogam-, kryptogam- och paleobotanik. Byggnaden är statligt byggnadsminne sedan 1993.


Ahrbom & Partner har av Statens fastighetsverk fått i uppdrag att ansvara för en varsam upprustning av hela byggnaden. I uppdraget ingår bland annat utbyte av tekniska installationer, förbättrat brandskydd, förnyade interiöra ytskikt, inredning av vindsvåningen och tillgänglighetsanpassningar med bland annat en ny hiss.